Vente aux enchères - Millon

Dealers art for sale

Original art : 1 - 24


Vermilion Orin - Flowing Journey * AkeBono Comics splash

Mitsuru Kawada
Set on sale by Things that made US - 12/7/23 27 , 0 , 1  
Price : 500 €

Miyo-Chan - Shiro Kasama - Weekly Manga Goraku 1969

Shiro Kasama
Set on sale by Things that made US - 12/6/23 55 , 0 , 0  
Price : 400 €

« Crazy Target »- Cover – Yoshiya Ryu

Yoshiya Ryu
Set on sale by Galerie Zic & Bul - 12/5/23 17 , 0 , 0
Price : 600 €

Chokukyuu Taiyou - Miyako Baseball Manga splash by Hiroshi Kaizuka

Hiroshi Kaizuka
Set on sale by Things that made US - 12/5/23 28 , 0 , 0  
Price : 375 €

» First Human Giatrus » – Illustration Originale – Shiunji Sonoyama

Shiunji Sonoyama
Set on sale by Galerie Zic & Bul - 12/5/23 13 , 0 , 0
Price : 900 €

The Law! SM Novel - cover illustration by Shiro Kasama / Sun Publishing - Comic Pet

Shiro Kasama
Set on sale by Things that made US - 12/5/23 69 , 1 , 0  
Price : 400 €

» Grotesque & Bizarre » – COVER – Kago Shintaro

Shintaro Kago
Set on sale by Galerie Zic & Bul - 12/3/23 67 , 0 , 2
Price : 2,000 €

» Esper 3″ – Couverture – Jiro Kuwata

Jiro Kuwata
Set on sale by Galerie Zic & Bul - 12/2/23 17 , 0 , 0
Price : 800 €

» Whirlwind Jiro » – COVER – Takaharu Kusunoki

Takaharu Kusunoki
Set on sale by Galerie Zic & Bul - 12/2/23 20 , 0 , 0
Price : 600 €

« Tokyo Z » – COVER – Jiro Kuwata

Jiro Kuwata
Set on sale by Galerie Zic & Bul - 12/2/23 21 , 0 , 1
Sold

エース magazine [ACE] - cover by Hisako Komatsu

Hisako Komatsu
Set on sale by Things that made US - 11/5/23 88 , 0 , 0  
On hold

Inorganic Alliance - published in Tezuka's COM * pgs 32&33

Haruhiko Ishihara
Set on sale by Things that made US - 10/28/23 106 , 0 , 1  
Sold

Reika 40 degrees taikyaku * Nazuma Corps / Delightful Nazuma Unit - double page

Yukio Izumi
Set on sale by Things that made US - 10/25/23 73 , 0 , 0  
Price : 200 €

Sylvain Repos -Yojimbot 3 - Illustration 21

Sylvain Repos
Set on sale by Manjari and Partners - 10/21/23 93 , 0 , 1
Price : 600 €

Sylvain Repos -Yojimbot 3 - Illustration 17

Sylvain Repos
Set on sale by Manjari and Partners - 10/21/23 84 , 0 , 1
Price : 500 €

Sylvain Repos -Yojimbot 3 - Illustration 16

Sylvain Repos
Set on sale by Manjari and Partners - 10/21/23 56 , 0 , 1
Price : 500 €

Sylvain Repos -Yojimbot 3 - illustration 13

Sylvain Repos
Set on sale by Manjari and Partners - 10/21/23 90 , 0 , 1
Price : 500 €

Sylvain Repos -Yojimbot 3 - illustration 08

Sylvain Repos
Set on sale by Manjari and Partners - 10/21/23 75 , 0 , 0
Price : 350 €

Sylvain Repos -Yojimbot 3 - illustration 06

Sylvain Repos
Set on sale by Manjari and Partners - 10/21/23 71 , 0 , 1
Price : 350 €

Sylvain Repos -Yojimbot 3 - Illustration 05

Sylvain Repos
Set on sale by Manjari and Partners - 10/21/23 72 , 0 , 1
Sold

Monkey Jump Sasuke * Sasuke Sarutobi by Saburo Fukuda * Shonen Gahosha

Saburo Fukuda Sabura Fukuda
Set on sale by Things that made US - 10/20/23 74 , 0 , 0  
Price : 175 €

Megaton Kong ! Nazuma Corps / Delightful Nazuma Unit pl6

Yukio Izumi
Set on sale by Things that made US - 10/16/23 108 , 0 , 0  
Price : 150 €

Nazuma Corps / Delightful Nazuma Unit - Chief's Finale

Yukio Izumi
Set on sale by Things that made US - 10/16/23 96 , 0 , 1  
On hold

Inorganic Alliance - Tezuka's COM published

Haruhiko Ishihara
Set on sale by Things that made US - 8/13/23 90 , 0 , 0  
Price : 125 €